ข้อเสนอพิเศษ ลองดู

Thursday, 9 August 2012

ขนมจีนกระโดก ตำบลหมื่นไวย นครราชสีมา ขนมจีนชื่อตลกแต่อร่อยไว

ขนมจีนประโดก ผลิตภัณฑ์ประจำตำบลหมื่นไวยเพราะ ประโดกเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่สุดในตำบล
คนส่วนใหญ่ที่เป็นคนรุ่นเก่าผลิตขนมจีนกันมาเป็นเวลานาน
มีสูตรโดยเฉพาะซึ่งไม่เหมือนกับขนมจีนโดยทั่วไปทั้งเส้นขนมจีนและน้ำยาซึ่งจะมีการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของขนมจีนประโดกโดยแท้จริง

การผลิตแต่ละส่วนผสมและขั้นตอนจะใช้ความประณีตและและพิถีพิถันในเรื่องของเครื่อง
ปรุงกรรมวิธีในการผลิตเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความแตกต่างจากที่อื่น
เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวตำบลหมื่นไวยคัดเลือกผลิตภัณฑ์นี้
ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ 1ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ก็เพราะว่าขนมจีนประโดกมีความแตกต่างจากขนมจีนจากที่อื่นทำให้ขนมจีนประโดก
มีชื่อเสียงและเป็นที่จดจำของบุคคลทั่วไปมาจนถึงทุกวันนี้

 

เอกลักษณ์ของขนมจีนประโดกเส้นขาววาว มีรสชาติไม่เหมือนใคร เก็บไว้ได้ 2-5 วัน

เพราะทำจากแป้งหมัก


 รางวัลที่ได้รับ
1.OTOP Product Champion 2549 3 ดาว C
2.ตราสัญญลักษณืจังหวัด
3.ร้านอาหารปลอดภัย
4.รางวัลชนะเลิศการประกวดนำยา
ได้รางวัล OTOP
1.สมาชิก กลุ่มขนมจีนประโดกได้ระดมหุ้นจากสมาชิก และกู้ยืมเงินบางส่วนจาก กองทุนหมู่บ้าน 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาร่วมกันทำธุรกิจชุมชนในรูปกลุ่มขนมจีนร่วมกันโดยมีระเบียบข้อบังคับของกลุ่มที่ได้จากการจัดเวทีประชาคมสมาชิกเป็นแนวทางในการดำเนินงานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ และสมาชิกสามารถนำผลผลิตในชุมชนมาจำหน่ายให้กลุ่มเช่น ปลาผัก สมุนไพร

2.เครือข่าย กลุ่มอาชีพขนมจีนประโดกประกอบด้วยหลายกลุ่มองค์กรที่ร่วมมือกันในการผลิต การจำหน่าย การแปรรูปและการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการรวมถึงเป็นแหล่งเงินทุน ได้แก่กองทุนหมู่บ้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ร้านขนมจีนต่างๆ ในตำบล โรงเรียนในหมู่บ้านส่วนราชการในตำบล
ซึ่งมีการร่วมมือกันในการพัฒนาและจัดกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอนอกจากนี้การผลิตขนมจีนยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ สมาชิกในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วยเมื่อสิ้นปียังได้จัดสรรผลกำไร
บางส่วนดูและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอีกด้วย


การเตรียมอุปกรณ์ทำขนมจีนประโดกมีดังนี้

1.อ่างล้างข้าวเป็นอ่าวปูนที่ใช้สำหรับล้างข้าวสารเพื่อทำให้ข่าวสารอ่อนตัวลง
ก่อนที่จะไปทำกรรมวิธีต่อไป

2.อ่างหมักเป็นอ่านปูนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับอ้างล้างข้าวแต่มีวิธีการใช้ที่แตกต่างอ่างหมักข้าวใช้สำหรับหมักข้าวสารเจ้าที่เป็นข้าวเมล็ดหัก หรือที่เรียกว่าปลายข้าว
เนื่องจากน้ำสามารถซึมเข้าไปได้ง่าย และใช้เวลาหมักประมาณ 2 วัน

3.เครื่องโม่ไฟฟ้าเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับบดหรือโม่ข้าวที่ผ่านการหมักเมื่อโม่เสร็จ
จะได้น้ำแป้งข้นสีขาว แต่เนื้อแป้งยังไม่ละเอียด

4.กะละมังใช้สำหรับใส่น้ำแป้งที่ผ่านการโม่จากเครื่องโม่ไฟฟ้าและ
เพื่อที่จะนำไปกรองแป้งยังเครืองกรองแป้งไฟฟ้า

5.เครื่องกรองแป้งเป็นที่ใช้สำหรับกรองแป้งที่ผ่านการโม่แป้งเนื่องกรรมวิธีข้างต้น
จะยังไม่ได้แป้งที่ละเอียด จึงต้องนำน้ำแป้งมาเข้าเครื่องกรองแป้ง
เพื่อให้ได้แป้งที่ละเอียดขึ้นโดยทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน

6.ถุงผ้าดิบใช้สำหรับการนำแป้งที่ผ่านการกรองใส่ถุงผ้าด้ายดิบเพราะมีความเหนียว
 ทนทาน มีช่องว่างระหว่างเส้นใย ตั้งทิ้งไว้ 1 คืน

7.หินใช้สำหรับทับแป้งโดยการนำแป้งที่ตกตะกอนและรินน้ำใสออกแล้ว มาใส่ถุงผ้าด้ายดิบ
ปิดปากถึงให้แน่น แล้วทับด้วยของหนัก(นิยมใช้หินในการทับ)ทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อกำจัดน้ำออก

8.เตาต้มแป้งเป็นเตาต้มที่มีลักษณะเตาดินหรือเตาปูนใช้สำหรับการต้มแป้ง
เริ่มด้วยการนำแป้งที่ทับแห้งแล้วมาวางบนเสวียนและหย่อนลงไปต้มในน้ำเดือด
ใช้เวลาต้มประมาณ 30 –40 นาที

9.เครื่องนวดแป้งหรือตีแป้งใช้สำหรับการก้อนนำแป้งที่ต้มแล้วและพักไว้จนเย็น
มาใส่เครื่องตีแป้งไฟฟ้าตีแป้งให้ละเอียด และเม็ดแป้งแตกมากขึ้น

10.ผ้าขาวบางในขั้นตอนการกรองหรือการครูดแป้งเพื่อที่จะกำจัดเม็ดแป้งที่เหลืออยู่ให้หมดไป ทำให้ไม่มีปัญหาในการโรยเส้น การกรองนิยมใช้ผ้าขาวบางกรอง โดยการนำแป้งที่นวดหรือตีจนละเอียดแล้วเทใส่ในผ้าขาวบาง รวบชายผ้าเข้าหากัน และหมุนผ้าเป็นเกลียว

11.เครื่องโรยเส้นขนมจีนเป็นเครื่องที่มีถังเก็บแป้งและมีเครื่องมือในการโรยเส้นติดอยู่ด้านข้างของถังเป็นลักษณะคล้ายก๊อกน้ำ ใช้มอเตอร์ในการบีบเส้นขนมจีน เมื่อเดินเครื่อง น้ำแป้งจะผ่านแว่นลงในหม้อที่มีน้ำเดือดอยู่การบีบเส้นแต่ละครั้งนั้น จะดูตามความเหมาะสม ประมาณ 15 วินาทีจะบีบเส้นได้ประมาณครั้งละ 1 – 1.5 กิโลกรัม

12.การคัดเลือกข้าวเพื่อใช้ทำเส้นเขนมจีนนั้นถือเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการผลิตเส้นขนมจีน โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยเช่น พันธ์ข้าว แหล่งที่ปลูก วิธีการปลูก วิธีการสีข้าวและอายุการเก็บ มีผลต่อสภาวะการผลิต สี และลักษณะของเนื้อสัมผัสของเส้นขนมจีนข้าวที่นิยมนำมาใช้ทำเส้นขนมจีนประโดก ดังนี้


การเตรียมวัตถุดิบ
1.ข้าวเหลืองประทิวข้าวเหลืองประทิว เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ซึ่งเก็บรวงมาจากนาชาวนาในอ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อพ.ศ.2498 แล้วนำไปปลูกคัดพันธุ์บริสุทธิ์ตามสถานีทดลองข้าวต่างๆ จนกระทั่งได้สายพันธุ์เปรี้ยว เมล็ดข้าวมีคุณภาพดีมาก ผ่านคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ได้เมื่อปี พ.ศ.2508 ให้ชื่อเหลืองประทิว 123

2. ข้าวตาแห้ง ข้าวตาแห้ง เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ชนะการประกวดเมื่อ พ.ศ. 2494 ได้นำไปปลูกคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ตามสถานีทดลองข้าวต่าง ๆ ทั่วประเทศ และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ข้าว ให้ใช้ขยายพันธุ์ได้เมื่อ พ.ศ. 2499 และได้ยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ.2506 เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ไม่ต้านทานโรคไหม้ แต่เป็นพันธุ์ข้าวที่เมล็ดคุณภาพดี โรงสีรับซื้อและให้ราคาดี จึงเป็นที่นิยมปลูกของชาวนามาโดยตลอด และได้นำกลับมาให้ใช้ขยายพันธุ์ใหม่ในปี พ.ศ. 2506 จนถึงปัจจุบัน

3. ข้าวชนิดปลายข้าวเจ้าปลายข้าวเจ้าหรือข้าวหัก หมายถึง เมล็ดข้าวเจ้าที่บางส่วนหักออกไปเพราะการสีข้าว

- ข้าวหักใหญ่ (Big Broken) หมายถึงเมล็ดข้าวที่บางส่วนหักออกไปเพราะการสีข้าว และคงเหลือเมล็ดยาว 5 ส่วนขึ้นไปของเมล็ดเต็มแต่ไม่ถึง 8 ส่วนตามขนาดของเมล็ดที่เรียกว่า ต้นข้าว
- ข้าวหัก (Broken) เมล็ดข้าวที่หักมากเหลือเมล็ดขนาดความยาวตั้งแต่ 2.5 ส่วน แต่ไม่ถึง 5 ส่วน ของเมล็ดเต็ม
- ปลายข้าว (Small Broken) หมายถึง เมล็ดข้าวที่ได้หลังการสีเมล็ดข้าวหักมากกว่าชนิดที่ 2 โดยมีขนาดความยาวต่ำกว่า 2.5 ส่วนของเมล็ด

จุดเด่น

- การทำขนมจีนประโดกต้องทำจากแป้งหมักทำให้เก็บได้นาน จะเป็นมันวาว
- ส่วนน้ำยาของขนมจีนประโดกมีรสชาติเข้มข้นและอร่อยมาก ความเข้มข้นและอร่อยนั้น
ทางกลุ่มได้คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบที่จะมาประกอบเป็นน้ำยาชนิดต่างๆให้มีคุณภาพ

อีกทั้งยังไม่มีสารกันบูดดังนั้นรสชาติความเข้มข้นและอร่อยไม่เคยจางแม้แต่วันเดียว

ทางกลุ่มยังคำนึงสุขภาพของผู้บริโภคให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สุดและสะอาดอีกด้วยกลุ่มผู้ผลิต ศูนย์ผลิตและจำหน่ายขนมจีนอบแห้งและน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูปตำบลหมื่นไวย
สถานที่ผลิต เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 บ้านโนนตาสุก ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4472-3533
ประธานกลุ่ม นางอำไพ วิทยากุล


เส้นทางคมนาคม
รถยนต์ จากกรุงเทพใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1(พหลโยธิน)แยกเข้าทางหลวงหมายเลข2 (มิตรภาพ)
ที่จังหวัดสระบุรีเรื่อยไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมาระยะทาง 259 กม.แยกซ้าย
เข้าถนนนครราชสีมา- ขอนแก่นประมาณ 2 กม.ถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายเข้าเขตตำบลหมื่นไวย
รถประจำทางสาย 7 สายหมื่นไวย


ร้านค้าในตำบล 2 ข้างทาง เช่น
1.ร้านหม่อดิ๋น
2.ร้านขนมจีนแม่พลอย
3.ร้านขนมจีนครูยอด
4.ร้านขนมจีนพื่นาง
5.ร้านขนมจีนต้นมะละกอ

แวะผ่านที่ไหนลองไปชิมนะครับ ช่วยกันสนับสนุน OTOP ขอดีของไทยครับ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.otoptoday.com/wisdom/provinces/northeastern/นครราชสีมา/131349487401

No comments:

Post a Comment

ขอบคุณจ้า..