ข้อเสนอพิเศษ ลองดู

Friday, 1 June 2012

ทุ่งสงจัดเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์


ทุ่งสงจัดเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์

เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ "กินฟรีทุกร้าน" เตรียมขนมจีนไว้กว่า 3,000 กิโลกรัม ห้ามจำหน่ายและห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปภายในงาน


เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุทธิพงษ์ เทิดรัตนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายทรงชัย วงศ์วัชระดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง แถลงข่าวจัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง ประจำปี 2555 โดยเทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกับอำเภอทุ่งสง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานในวันที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสงช่วยสร้างรายได้ให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในท้องถิ่น โดยมีอาหารพื้นเมืองที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ขนมจีนที่มีอยู่ทั่วไปในพื้นที่อำเภอทุ่งสงเป็นจำนวนมาก และชาวทุ่งสงนิยมบริโภคกันทุกเพศ ทุกวัย และทุกเทศกาล ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแข่งขันกินขนมจีนประเภท ชาย-หญิง การประกวดทำน้ำแกง กินฟรีขนมจีนทั้งงาน กิจกรรมรำวงเวียนครก และนิทรรศการ "เล่าเรื่องหนมจีน" บริเวณศาลาประชาคมอำเภอทุ่งสง


ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกินขนมจีน สมัครได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง และสมัครเพิ่มเติมได้ภายในงานก่อนเวลาแข่งขัน 2 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ 0-7541-1342-3 ต่อ 106


นายทรงชัย วงศ์วัชระดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดงานปีนี้ได้เตรียมขนมจีนไว้ 3,384 กิโลกรัม เพื่อให้เพียงพอกับผู้มาร่วมงานและมีร้านขนมจีนร่วมงานประมาณ 100 ร้าน และขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านขนมจีน ผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งไม่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในบริเวณงานโดยเด็ดขาด
No comments:

Post a Comment

ขอบคุณจ้า..