ข้อเสนอพิเศษ ลองดู

Friday, 23 August 2013

มารู้จักฉลากบนผลไม้กันเถอะ

Conventional Fruit Labels – Four digits starting with 4 
ฉลากผลไม้ทั่วไป
 – มีตัวเลขสี่หลัก ขึ้นต้นด้วย 4 เช่น 4 xxx

Organic Fruit Labels – Five digits and starts with number 9
ฉลากผลไม้ Organic ( ผลไม้ที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี)
 – มีตัวเลขห้าหลัก ขึ้นต้นด้วย 9 เช่น 9 xxxx

Genetically Modified Fruits (GMO) -Start with the digit 8
ฉลากผลไม้ GMO ( ผลไม้ที่ปลูกโดยใช้พันธ์ที่ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรม)
 – มีตัวเลขห้าหลัก ขึ้นต้นด้วย 8 เช่น 8xxxx


ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณจะเลือกซื้อผลไม้
จำไว้ว่าตัวเลขสำคัญที่คุณควรรู้ เพื่อจะหลีกเลี่ยงการซื้อผลไม้ที่มีสารเคมีและผลไม้ GMO

So if you come across an apple in the store and it’s label is 4922, it’s a conventional apple grown with herbicides and harmful fertilizers.
ดังนั้น ถ้าคุณเห็นแอปเปิ้ล ที่มีรหัส 4922 
แปลว่า แอปเปิ้ลนี้เป็นแอปเปิ้ลทั่วๆ ไปที่ปลูกด้วยการใส่ปุ๋ยปกติ

If it has a sticker 99222, it’s organic and safe to eat.
ถ้าแอปเปิ้ลติดสติ๊กเกอร์ มีรหัส 99222 แสดงว่าเป็นแอปเปิ้ลที่ปลูกโดยวิธีปลอดสารเคมีและปลอดภัย

If it says 89222, then do not buy!!!! It has been genetically modified (GMO).
ถ้าแอปเปิ้ลติดสติ๊กเกอร์ มีรหัส 89222 อย่าซื้อ!!!
แสดงว่าเป็นแอปเปิ้ลที่ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรม ( GMO)No comments:

Post a Comment

ขอบคุณจ้า..