ข้อเสนอพิเศษ ลองดู

Tuesday, 21 June 2011

มาดูแนวโน้ม ของ ขนมจีน ในประเทศไทย - กราฟแสดงจาก Google trend

ดูภาพกราฟที่แสดง เราพอจะมองได้ว่า ขนมจีน จะถูกเอ่ยถึง หรือ ต้องการบริโภค ขนมจีน เป็นอย่างมาก ซึ่งอยู่ในช่วงปลายปี หรือยู่ระหว่าง เดือน พฤศจิกา-ธันวาคม ของทุกๆปี

และพอจะมองได้ว่า อินเตอร์เน็ตช่วงนั้น คำว่าขนมจีน ถูกค้นหาผ่านอินเตอร์เน็ต ได้อย่างชัดเจนเป็นอย่างมากในปี 2007 หรือในปี 2551 นั้นเองและผลการค้นหาจพุ่งสูงขึ้นนั้นไม่ได้หมายความ คนอื่นๆเค้าจะค้นหาเพราะว่าอยากกินขนมจีนเสมอไป แต่เราพอจะคาดการณ์ได้ว่า
ขนมจีน จะส่งอิทธิพลของมันในช่วงปลายปีอย่างแน่นอน

ที่มา : Google Trend

No comments:

Post a Comment

ขอบคุณจ้า..